Project Rotterdam-groep

Kies de beschrijving die het best bij u past.

úw gespecialiseerde aannemer in de regio Rotterdam

Project Rotterdam-Groep

Certificaten

ISO 9001 en VCA*

Aannemingsbedrijf Project Rotterdam bv, de werkmaatschappij van de Project Rotterdam-groep, is in het bezit van het ISO 9001 en VCA*-certificaat. De huidige certificaten zijn uitgegeven door SKG-IKOB.

ISO9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De nadruk bij dit managementsysteem ligt op procesmanagement, monitoren, continue verbetering, realisatie van doelstellingen en een actieve rol van het management.

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om bedrijven veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te doen verminderen.

Naast de eigen controles, zoals bijvoorbeeld interne audits en werkplekinspecties, vindt eenmaal per jaar voor beide certificaten een audit door SKG-IKOB plaats.

Driejaarlijks volgt een complete hercertificering.

KOMO-procescertificaat

Teneinde de kwaliteit van de werkzaamheden te borgen en te bewaken is Aannemingsbedrijf Project Rotterdam bv ook in het bezit van het KOMO-procescertificaat voor het vervaardigen van metsel-en lijmwerkconstructies en voegwerken.

Ook deze certificering wordt verzorgd door IKOB-BKB.

Met het KOMO-procescertificaat geven wij opdrachtgevers een kwaliteitsgarantie voor onze werkzaamheden. Alleen bedrijven die bewezen hebben een hoog niveau van vakbekwaamheid en kwaliteit te hebben komen in aanmerking voor een procescertificaat. De normen en eisen die betrekking hebben op Interne Kwaliteits Bewaking (IKB) van het bedrijf, de vakbekwaamheid en het niveau van uitvoering zijn vastgelegd in de Nationale Beoordelingsrichtlijn (BRL2826) en bijbehorende uitvoeringsrichtlijnen.

De certificerende instelling voert steekproefsgewijs controles uit bij projecten die in uitvoering zijn. De controles zijn onaangekondigd en richten zich op het niveau van uitvoering, vakbekwaamheid en IKB. De controles betekenen voor de opdrachtgevers dat de werkzaamheden, naast de interne controles door de leiding van het bedrijf, ook worden gecontroleerd door een externe instantie.

Dit zal de kwaliteit van de werkzaamheden alleen maar ten goede komen.

KOMO
Klik hier om KOMO-procescertificaat te openen

Naar boven