Historie

De Project Rotterdam-groep bestaat reeds sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw en heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld als een gerenommeerde gespecialiseerde aannemer in de bouwnijverheid. Vanuit een begin als klein gespecialiseerd metselbedrijf zijn wij mettertijd uitgegroeid tot een grotere bouwgroep die alle verschillende bouwdisciplines verzorgt. Inmiddels geeft onze tweehoofdige directie sturing aan een zeer gemotiveerd team van meer dan 120 vaste medewerkers in verscheidene disciplines.

De platte organisatie kenmerkt zich door zeer korte lijnen, hetgeen de communicatie ten goede komt. De directie gaat in samenwerking met de uitvoering zelf de lopende projecten langs, waardoor gewaarborgd is dat de projecten met grote frequentie worden bezocht.

Wij zijn gevestigd aan de Sevillaweg 60 te Rotterdam (industrieterrein Noord-West). Ons bedrijfspand hebben wij in 1998 in eigen ontwikkeling gebouwd. Door onze grote capaciteit kunnen wij snel voor onze opdrachtgevers aan de slag en blijven onze projecten binnen de afgesproken projectduur.

De Project Rotterdam-groep bestaat naast Aannemingsbedrijf Project Rotterdam bv uit moedermaatschappij Beheermaatschappij Project Rotterdam bv en zustermaatschappij Project Rotterdam Kwaliteitsbouw bv.(PRK)

PRK richt zicht met name op verbouw, renovatie en onderhoud.
www.prkwaliteitsbouw.nl

Neem contact
met ons op
(010) 437 43 73 info@projectrotterdam.nl

Aannemingsbedrijf Project Rotterdam

Als gespecialiseerde aannemer heeft Aannemingsbedrijf Project Rotterdam zeer veel ervaring in de woning- en utiliteitsbouw, uiteenlopend van de kleinste tuinmuur tot de grootste woningbouwprojecten. Tevens zijn er vele civiele projecten gerealiseerd, zoals bruggen en tunnels.

Door het aanbieden van een zeer gedifferentieerd dienstenpakket wordt bewerkstelligd dat onze opdrachtgevers een beperking hebben van het aantal verschillende partijen op hun projecten.

Dit komt de voortgang ten goede en één aanspreekpunt voor meerdere disciplines betekent rust op de projecten.
De opdrachtgever wordt totaal ontzorgd!
Uiteraard werken wij conform de hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen.
(Zie ook certificaten)

Een totaalpakket is onze kracht, maar uiteraard is het ook altijd mogelijk één discipline apart bij ons onder te brengen. Ons werkgebied omvat de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en gedeeltes van Noord-Holland en Zeeland.

Zekerheid, transparantie en kwaliteit

Totaalprijs

Vooraf kunnen wij voor uw project een totaalcalculatie maken, zodat een vaste aanneemsom wordt bepaald en er geen verrassingen achteraf zijn.

Jaarafspraken

Voor gelijksoortige werkzaamheden is het mogelijk vaste jaarafspraken te maken, zodat niet per project een aparte offerte hoeft te worden gemaakt.Met verschillende opdrachtgevers hebben wij hier in de loop der jaren veel positieve ervaringen mee opgebouwd.

Leerlingen

Voor de continuïteit van de bouwnijverheid vindt Aannemingsbedrijf Project Rotterdam bv het zeer belangrijk te investeren in scholing. Wij werken in dit kader nauw samen met opleidingsinstituten en zijn ook geregistreerd als erkend leerbedrijf bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)