Project Rotterdam-groep

Kies de beschrijving die het best bij u past.

úw gespecialiseerde aannemer in de regio Rotterdam

Project Rotterdam-Groep

PROJECT GROEP ROTTERDAM

Over Ons

De Project Rotterdam-groep bestaat reeds sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw en heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld als een gerenommeerde gespecialiseerde aannemer in de bouwnijverheid.

De Project Rotterdam-groep bestaat uit de navolgende zelfstandige vennootschappen:

  • Beheersmaatschappij Project Rotterdam bv
  • Aannemingsbedrijf Project Rotterdam bv
  • Exploitatiemaatschappij Project Rotterdam bv

Wij zijn gevestigd aan de Sevillaweg 60 te Rotterdam (industrieterrein Noord-West). Ons bedrijfspand hebben wij in 1998 in eigen ontwikkeling gebouwd.

De leiding van het bedrijf is in handen van een tweehoofdige directie die sturing geeft aan een zeer gemotiveerd team van circa 90 vaste medewerkers in verscheidene disciplines. Door de grootte van onze bezetting kunnen wij onze bezetting altijd aanpassen aan de planning van onze opdrachtgevers.

Onze kracht is het leveren van een totaalpakket voor meerdere disciplines, dit heeft voor onze klanten het voordeel dat er één aanspreekpunt is voor meerdere werkzaamheden.

Uiteraard is het ook mogelijk om één of meerdere disciplines afzonderlijk bij ons onder te brengen.

De organisatie kenmerkt zich door zeer korte lijnen, hetgeen de interne communicatie ten goede komt.De directie gaat dagelijks de lopende projecten langs, waardoor alle projecten met een grote frequente worden bezocht.

Dit alles komt de kwaliteit van de dienstverlening door de Project Rotterdam-groep ten goede.

De voornaamste doelstelling van het bedrijf is het handhaven van de continuïteit van de onderneming. Dit wordt bereikt met een hoge mate van kwaliteitszorg én de zorg voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

Om dit alles extra te borgen zijn wij gecertificeerd voor ISO 9001 en VCA* en zijn wij in het bezit van het KOMO-procescertificaat. Vanuit deze certificeringen worden onze organisatie en dienstverlening middels inspecties regelmatig door externe instanties beoordeeld.

De organisatie heeft veel ervaring op het gebied van bouwen volgens het LEAN-concept. Dit is een managementfilosofie die erop gericht is om verspillingen (alles wat geen toegevoegde waarde heeft voor de klant) uit te bannen, hetgeen bijdraagt tot een hogere kwaliteit en een verlaging van de kosten. Uiteindelijk leidt dit tot een verbetering van het eindresultaat.

De leidinggevenden binnen de Project Rotterdam-groep hebben hiervoor de benodigde opleiding genoten.

Beleefdheid 100%
Betrouwbaarheid 100%
Resultaatgericht 100%
Naar boven